Stop mensenhandel en geweld in Nepal


Wist je dat… In Nepal de hoogste berg van de wereld staat, de Mount Everest. De Mount Everest steekt 8848 meter boven zeeniveau uit. De bergen in Nepal zijn gelijk ook een van de redenen waarom het land jaarlijks honderd duizenden toeristen trekt. Tegelijkertijd is Nepal een van de minst ontwikkelde landen ter wereld, veel Nepalezen hebben weinig toekomstmogelijkheden.


De beperkte kansen op een goede toekomst leveren veel problemen op. Nepalezen zoeken hun heil in India of andere buurlanden in de hoop daar een betere toekomst tegemoet te gaan. Hoewel dit soms nieuwe inkomenskansen biedt, is de realiteit helaas vaak anders. Er is een handelsindustrie ontstaan rondom deze migratiestromen waardoor veel mensen slachtoffer worden van mensenhandel en slavernij. Met name vrouwen en kinderen lopen een verhoogd risico en zijn vaak slachtoffer van mensenhandel. Kinderen komen in de prostitutie of slavenarbeid terecht. Statistieken wijzen uit dat jaarlijks ruim 3000 meisjes Nepal uit worden gesmokkeld. Vooral kinderen uit arme gezinnen zijn extra kwetsbaar voor mensenhandel.CarNet brengt verandering


Tear werkt in dit project samen met lokale partner CarNet. CarNet traint de lokale autoriteiten uit het gebied in het tegengaan van mensenhandel. Ook richten ze kinderclubs op. De kinderclubs die worden georganiseerd zijn een van de belangrijkste onderdelen van het project. Er zijn inmiddels al 204 kinderen door deze clubs getraind. Kinderen leren door deze trainingen begrijpen hoe zij zichzelf kunnen beschermen tegen seksueel en fysiek geweld. Tijdens deze clubs gaat het ook over mensenhandel om zo bewustwording rondom dit thema bij kinderen te vergroten. Het project streeft ernaar om kinderen te beschermen tegen alle vormen van mensenhandel en geweld zodat ze niet op straat of in andere verschrikkelijke omstandigheden terecht komen.