Veranderingen in de sloppen van Mumbai


Wist je dat… In Mumbai het duurste woonhuis ter wereld staat? Hier woont een zakenman met zijn gezin in een pand met 27 (!) verdiepingen en drie helikopterplatforms.

Tegelijkertijd woont de helft van de inwoners van Mumbai in getto’s aan de rand van de stad en slapen complete families, inclusief baby’s, op straat.

Een groter contrast tussen arm en rijk is bijna niet voor te stellen.

In Mumbai vind je vrouwen en meisjes die alleen door hun afkomst en geslacht seksueel misbruikt worden of slachtoffer worden van mensenhandel en gedwongen prostitutie. Vooral kinderen zijn extra kwetsbaar voor uitbuiting.ACT helpt


Gelukkig staan families er niet alleen voor. Tears partner ACT begeleidt families in Mumbai en organiseert samen met vrijwilligers trainingen en activiteiten om kinderen en jongeren van straat af te houden. Ze pakken problemen aan waar vaak geen belangstelling voor is, maar die wel de kern van armoede in de stad raken.  

ACT geeft trainingen om het volgende te bereiken: 

  • Hulp bieden aan slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Slachtoffers van seksueel misbruik ondersteunen
  • Voorzieningen in sloppenwijken verbeteren waardoor mensen gezond blijven
  • Kleuterscholen starten waar kinderen op een veilige plek leren lezen, schrijven, tekenen en rekenen.