Nacht Zonder Dak is een actie van Tear


Tear is een organisatie die strijdt tegen armoede en onrecht wereldwijd. We helpen, geven trainingen en steunen initiatieven die mensen in staat stellen weer in hun kracht te gaan staan. Wij sluiten altijd aan bij de eigen plannen en dromen van mensen en moedigen aan die met eigen middelen en creativiteit waar te maken. 

De opbrengst van Nacht Zonder Dak gaat naar (straat)jongerenprojecten van Tear. Hieronder kun je meer lezen over deze projecten. Oeganda


Ondanks dat de natuur in Oeganda prachtig is, zijn er op het platteland vaak weinig kansen. Veel jonge mensen gaan op zoek naar een beter leven in de hoofdstad Kampala. Helaas is het leven in de stad erg hard en veel jongeren komen op straat terecht. Ze moeten er alles aan doen om te overleven en daardoor belanden veel jonge meiden in de prostitutie. Dat is vaak de enige manier op geld te verdienen.

Annette uit Oeganda maakt zich kwaad over dit onrecht en heeft daarom een opvanghuis opgericht. Samen met Tear helpt zij kwetsbare meiden uit de prostitutie door middel van therapie en vakopleidingen.

Lees meerNepal


De beperkte kansen op een goede toekomst in Nepal leveren veel problemen op. Er is een handelsindustrie ontstaan rondom migratiestromen waardoor veel mensen slachtoffer worden van mensenhandel en slavernij. Met name vrouwen en kinderen lopen een verhoogd risico en zijn hier vaak het slachtoffer van. Kinderen komen in de prostitutie of slavenarbeid terecht.

Tear werkt in dit project samen met lokale partner CarNet. Zij trainen de lokale autoriteiten uit het gebied in het tegengaan van mensenhandel. Ook richten ze kinderclubs op waarin kinderen getraind worden om weerbaarder te zijn tegen seksueel en fysiek geweld en mensenhandel.

Lees meerIndia


In Mumbai is het contrast tussen arm en rijk enorm. In de grootste stad van India wonen veel rijke zakenmannen, maar een groot deel van de inwoners woont in getto’s aan de rand van de stad.

Het leven in de getto’s is gevaarlijk. Mensenhandel komt veel voor en meisjes en vrouwen lopen het risico om seksueel misbruikt te worden.

Tears partner ACT begeleidt families in Mumbai en organiseert trainingen en activiteiten om kinderen en jongeren van de straat te houden. Daarnaast helpt ACT slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees meer