Het verhaal van Aurelia en Ester uit Bolivia

13 november 2018

“Wij wonen in een wijk waar veel geweld is, op straat en bij mensen thuis. Veel klasgenoten komen hiermee in aanraking, maar het is moeilijk om erover te praten. Ik wil dat dat verandert.”

Aurelia (15) woont in Santa Cruz, de hoofdstad van Bolivia en geeft samen met Ester (14) workshops op scholen om geweld bespreekbaar te maken. “We leren veel over geweld, hoe je het kan herkennen en wat je kan doen,” vertelt Ester.

De meiden gaan in gesprek met scholieren en doen sketches of toneelstukjes om geweld bespreekbaar te maken. Aurelia: “We hebben kinderen doorverwezen naar de vertrouwenspersoon op school en naar Paz y Esperanza (wat betekent: vrede en hoop), als het ging om huiselijk geweld. Het is mooi om andere kinderen zo te helpen.”

“Door over geweld te praten kan er iets aan gedaan worden,” vertelt Ester. Aurelia ziet ook veranderingen door de campagne. “Een meisje in mijn klas werd thuis mishandeld door haar oom. Ze heeft hulp gezocht en de rechter besloot dat hij het huis uit moest. Nu gaat het weer goed met haar. Daar ben ik heel blij mee!”

-------------------------------------------------------------

Wat heeft Pay y Esperanza bereikt in een jaar? 

1) Pastorale zorg, training en preventie vanuit 10 kerken in Santa Cruz;

2) Professionele psychologische -en juridische hulpverlening aan meer dan 90 gezinnen;

3) 8500 jongeren bereikt met campagne om geweld bespreekbaar te maken;

4) Advocaten, politieagenten en journalisten getraind door Paz y Esperanza.

-------------------------------------------------------------

Meer over Bolivia

Gebroken gezinnen en (huiselijk) geweld zijn een van de grootste redenen waarom jongeren op straat komen te staan. Door de hulp die onze partner Paz y Esperanza in Bolivia biedt, wordt huiselijk geweld bespreekbaar, krijgen gezinnen psychologische -en juridische hulp om problemen op te lossen en daders te berechten. Zo pakken we problemen bij de kern aan en voorkomen we dat jongeren de straat op gaan.

Door geld op te halen voor Nacht Zonder Dak help je Paz y Esperanza om professionele hulp te blijven bieden aan de kwetsbaarste jongeren in Bolivia.

Help jij ook mee?